Portfolio

PROJECTPORTFOLIO

Hieronder vind u enkele voorbeelden van projecten, veranderprocessen en strategie- en beleidsvraagstukken die door Mokveld Consultancy&Mangement zijn uitgevoerd.
 • Projectmanager Doelmatigheid en Transparantie (NPO, 2020)

Projectleider voor het omroepbrede project voor het ontwikkelen, operationaliseren en implementeren van verschillende doelmatigheidsinstrumenten door de gehele workflow en  Planning & Control cyclus van de publieke omroep.

 • Evaluatierapport en Toekomstvisie BVN (BVN, 2020)

Opstellen van een evaluatierapport over de BVN activiteiten 2017-2019 en het ontwikkelen en opstellen van een Toekomstvisie voor BVN ten behoeve van ministerie OCW en de Vlaamse Gemeenschap.

 • projectmanagement Live Stream Meting  (SKO/ScreenForce, 2019/2020)

Het realiseren van de live stream data van distributeurs ten behoeve van het kunnen integreren in de kijkcijfers van SKO.

 • a.i. coordinator online NPO2 en NPO Zapp (NPO, 2019)

Waarnemen van de functie Coordinator online voor NPO2 en NPO Zapp. Budgetbeheer, beoordelen internetplannen en ontwikkelen online koers en strategie voor de netten.

 • projectmanagement aanpak Ongecoördineerd Media Aanbod Online (NPO, 2019)

Opzetten, aansturen en realisatie van inventarisatie en controle van ongecoördineerd media-aanbod online bij de landelijke publieke omroepen. Juridische afstemming en afspraken met omroepen over te maken aanpassingen in het online aanbod.

 • Opstellen businessplan voor een gezamenlijk Expertise en Innovatiecentrum voor de regionale omroepen (RPO, 2019)

Organisatorische, financiële en juridische uitwerking van een volledig businessplan voor de regionale omroepen en begeleiding van de besluitvorming hierover.

 • Projectmanagement AnalyseFase Concessiebeleidsplan NPO 2021-2025 (NPO, 2018 )

Projectcoördinatie en begeleiding van de uitvoering van verschillende analyses en brainstormsessies ten behoeve van realisatie van het Concessiebeleidsplan.

 • a.i. subsidie adviseur (TKI CLICKNL, 2018)

Het adviseren van de topsector Creatieve Industrie bij het opstellen, indienen en verantwoorden van subsidie aanvragen, het ondersteunen van publiek-private samenwerkingsverbanden en advisering over de financiering.

 • Ontwikkeling PvA Concessiebeleidsplan NPO 2021-2025 (NPO, Strategie&Beleid, 2017)

Het opstellen van een uitgebreid Plan van Aanpak en Raamwerk voor de realisatie van het nieuwe Concessiebeleidsplan van de NPO voor de periode 2021-2025.

 • Projectleider NPO Pitch (NPO, Directie Televisie, 2017)

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het pitchproces bij NPO. Met het inwerking treden van de nieuwe Mediawet is het voor externe producenten ook mogelijk om hun programmavoorstellen rechtstreeks te pitchen bij NPO. Hiervoor is een nieuw werkproces ingericht binnen de NPO en is, op basis van een Europese aanbesteding, een pitchmodule ontwikkeld en geïmplementeerd.

 • a.i. Adviseur Technologie (stichting NLPO, 2017-2018)

Advies aan directie en bestuur/RvT NLPO (en OLON) over gezamenlijke technische faciliteiten voor de lokale omroepsector. Tevens uitvoering van enkele strategische projecten op het gebied van gezamenlijke (digitale) infrastructuur, waaronder DAB+ en het gezamenlijke distributieplatform MediaHub.

 • a.i. secretaris TKI CLICKNL (CLICKNL, 2017)

TKI CLICKNL is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie van de topsector Creatieve Industrie. Voor de directie en bestuur TKI CLICKNL verantwoordelijk voor beheer, aanvragen en verantwoording van subsidieregelingen CLICKNL, control en budgetbeheer en beleidsondersteuning.

 • Waarnemen Coördinator Programmering non-lineair NPO3 (NPO, Directie Televisie, 2016)

Coördinatie van het intekenproces van online programmering voor NPO3. Het beoordelen en adviseren over internetvoorstellen van omroepen, budgetbeheer internet NPO3 en advisering doorontwikkeling portal npo3.nl en afstemming jongerenoffensief NPO.

 • Procesbeschrijving Pitchproces externe producenten (NPO, Directie Televisie, 2015/2016)

Het in kaart brengen en opstellen van een procesbeschrijving ten behoeve van het pitchproces bij de Nederlandse Publieke Omroep vanaf 2016 waarbij externe producenten programmavoorstellen kunnen indienen bij NPO.

 • Ondersteuning TKI-Regeling en subsidieregelingen topsector creatieve industrie (TKI CLICKNL, 2015/2016)

Voor de topsector Creatieve Industrie (CLICKNL) coördineren, begeleiden, adviseren en uitvoeren ten aanzien van diverse subsidieregelingen in de creatieve industrie.

 • Haalbaarheidsonderzoek FunX-Lokale Omroep (NPO, Directie Radio, 2015)

In opdracht van de NPO Directie Radio een onderzoek opgezet en uitgevoerd naar de mogelijkheden om de zender FunX uit te breiden naar andere grote steden in Nederland i.s.m. lokale omroepen.

 • Beleid en strategie Young Audiences voor EBU project Vision2020 (NPO/EBU, 2013) 

Verantwoordelijk voor het onderdeel Young Audiences binnen het strategie project Vision2020 van EBU. Dit Europese strategie project richtte zich op het ontwikkelen van toekomstscenario’s en adviezen voor de positie van de publieke omroepen in de Europa.

 • a.i. Manager/CTO Infrastructuur (OLON, 2013/2014/2015)

Als a.i. manager/CTO infrastructuur verantwoordelijk voor alle gezamenlijke technische en infrastructurele faciliteiten voor de lokale omroepen in Nederland. Waaronder het projectmanagement voor de realisatie van de OLON Mediahub (centraal digitaal platform voor de contributie en distributie van lokale omroep content en signalen).

 • Projectleider RfI/RfP procedure Mediatheek (Amerpoort, 2013/2014)


Het opzetten en uitvoeren van een Request for Informatie en Request for Proposal procedure t.b.v. de leveranciersselectie voor realisatie van een gespecialiseerde Mediatheek voor mensen met een beperking bij zorginstelling Amerpoort.

 • Businesscase CrossMediaPlatform (AmersfoortBreed, 2012)

Volledige businesscase ontwikkeld voor commerciële uitrol van een innovatief CrossMediaPlatform binnen het innovatieprogramma AmersfoortBreed.

 • Projectleider Live Stream Meting (SKO, 2012/2013)

Verantwoordelijk voor de realisatie van gebruiksmetingen van de live stream tv services (second screen diensten) van alle grote kabelbedrijven en telecombedrijven in Nederland. Het project omvatte de technische alsmede organisatorische en contractuele realisatie hiervan.

 • Procesmanagement strategie ontwikkeling (OLON, 2012)

Programma opgezet en aangestuurd voor de strategie ontwikkeling van de overkoepelend organisatie voor lokale omroepen (OLON) i.s.m. met vertegenwoordigers/directeuren lokale omroepen.

 • PvE Mediatheek (Amerpoort, 2012)

Ontwikkeling van een Programma van Eisen voor de realisatie van een gespecialiseerde mediatheek voor mensen met een beperking binnen de zorginstelling Amerpoort.

 • Transitieproject directie internet, innovatie&nieuwe media (NPO, 2011)

Verantwoordelijk voor de reorganisatie van de voltallige directie Internet, innovatie&nieuwe media van NPO. Uitwerking en uitvoering van bezuinigingstaakstelling en transitie van gewenste en noodzakelijke internetactiviteiten naar andere afdelingen/directies binnen NPO.

 

Voor meer achtergrondinformatie, CV en werkervaring zie de LinkedIn pagina van Marcel Mokveld: http://www.linkedin.com/in/marcelmokveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>